Gerd Kvanvig (25.10.1965)

  • Sted: 0266, Oslo
  • Epost intern: gerdsepost AT gmail DOT com

Produksjon

  • Meldinger fra dødskloden (Roman, Oktober, 2010)
  • Morderens fortelling (Roman, Oktober, 2009)
  • Dagen som ikke finnes (Roman, Tiden, 2000)
  • Paradiset innskrevet (Roman, Tiden, 1999)
  • Det ekstraordinære hjertet (Roman, 1995)
  • Persona (Lyrikk, 1994)