Lars Ramslie (15.02.1974)

  • Sted: 0555, Oslo
  • Epost intern: lars AT ramslie DOT net

Produksjon

  • Liten fulg (Roman, Oktober, 2012)
  • Uglybugly. (Roman, Oktober, 2004)
  • Fatso. (Roman, Oktober, 2003)
  • Destroyer. (Roman, Tiden, 2000)
  • Alt godt (medred). (Tiden, 1998)
  • Mikrokaos. (Roman, Tiden, 1998)
  • Biopsi. (Roman, Tiden, 1997)