Tonje Røed (28.11.1972)

  • Sted: 0572, Oslo
  • Epost intern: tonjeroed AT yahoo DOT no

Produksjon

  • Skjønne utsikter (Roman, Oktober, 2011)
  • Udødelig med deg. (Roman, Oktober, 2001)
  • Ferie. (Noveller, Oktober, 1999)