Heidi Marie Kriznik (23.02.1970)

Emner

  • Eget forfatterskap
  • Samfunn (sosiale spørsmål, politikk)
  • Samtidslitteratur
  • Skrivekurs, kreativ skriving

Produksjon

  • Du kan sove her (Roman, Oktober, 2012)
  • Borte en vinter (Roman, Oktober, 2007)
  • Applaus. (Roman, Oktober, 2002)