Kristin Ribe (24.04.1972)

 • Sted: 7042, Trondheim
 • Epost intern: kristin_ribe AT hotmail DOT com

Emner

 • Eget forfatterskap
 • Romanen
 • Skrivekurs

Temaer for oppdrag

 • Om gåter som "tråd" i tekstveven
 • Om sammenheng
 • Døden
 • Selvskading

Produksjon

 • Natt, regn. Når natta, barn, bøyer regnet (Roman, Oktober, 2012)
 • Syn (Roman, Oktober, 2010)
 • VÅKE (Håret gråter jeg i) (Roman, Oktober, 2008)
 • Selvskadingens dynamikk (Fagbok, Universitetsforlaget, 2007)
 • Drikke det vannet som ormene har ligget i. (Roman, Oktober, 2006)
 • Forsnakkelser. (Roman, Oktober, 2003)