Päivi Laakso (15.03.1967)

  • Sted: 0475, Oslo
  • Epost intern: paivilaakso AT hotmail DOT com

Emner

  • Andre emner

Temaer for oppdrag

  • Tegne og skrive, barn og ungdom

Produksjon

  • Sanatorium. (Roman, Cappelen, 2003)
  • Jeg elsker sol. (Roman, Cappelen, 2001)