Aud Korbøl (01.10.1940)

 • Sted: 0256, Oslo
 • Epost intern: aud DOT korbol AT gmail DOT com

Emner

 • Andre emner
 • Eget forfatterskap
 • Historiske emner
 • Språklige emner

Temaer for oppdrag

 • Barndom under krig, etterkrigsbarndom i Norge
 • Dialektbruk
 • Migrasjon, innvandring, minoriteter
 • Norsk innvandringshistorie

Produksjon

 • Det er. (Roman, Aschehoug, 2002)
 • Noe skal komme. (Roman, Aschehoug, 1999)
 • Noe gikk forbi. (Roman, 1996)
 • Leiegårdsvalsen. (Roman, 1992)
 • Pell'ongen og je. (Roman, 1989)
 • Møteboka. En folkelivsskildring fra det 20. århundre (medf). (Sakprosa, 1985)