Toggle mobilmeny

Henrik H. Svensen

Født: 23.08.1970
Bosted: SPIKKESTAD, Buskerud

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner.

Tema

Naturkatastrofer. Fjell og landskap. Fortidsklima. Koblingen mellom naturhistorie og kulturhistorie. Masseutryddelser og jordens kriser. Antropocen og menneskets tidsalder. Hvordan det er å jobbe som forsker (naturvitenskap). Hvordan skrive populærvitenskapelige bøker. Forskningsformidling. Skrivekurs.

Bokutgivelser

Lenker

www.henriksvensen.wordpress.com

www.aschehougagency.no