Toggle mobilmeny

Tor Fretheim

Født: 13.05.1946
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

MED EN BOK I HÅNDEN..
Finnes det en begrensning for tematikk? Hvor mye kan en bok berøre livet ditt?
Forfatterbesøk med Tor Fretheim.

HELDAGS SKRIVEKURS
På skrivekurs veksler jeg mellom at elevene selvsagt skriver sine egne tekster, jeg nærmest forlanger at alle skal lese teksten sin høyt, og at jeg leser fra mine egne bøker. Jeg har god erfaring med dette, da får elevene også fin sjanse til å høre om teknikker i skriveprosessen, valg av tema. Jeg forsøker å gjøre det så konkret som mulig, fjerne mystiske myter om en forfatter.