Toggle mobilmeny

Alfred Fidjestøl

Født: 01.11.1973
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner

Tema

Eget forfatterskap. Askerkretsen. Teaterhistorie. Kulturpolitikkhistorie

Bokutgivelser

Alfred Fidjestøl er sakprosaforfattar og har skrive bøker om ulike kulturhistoriske emne som Per Sivle, Det Norske Teatrets historie og den såkalla Askerketsen rundt Hulda og Arne Garborg på starten av 1900-talet.

Samlaget-logo