Toggle mobilmeny

Arild Vange

Født: 26.11.1955
Bosted: SJETNEMARKA, Trøndelag

Tema

Eget forfatterskap. Poesi. Samtidslitteratur. Botho Strauss. Peter Huchel. Georg Trakl. Kafka.. Døden, kjærligheten og fjorden.. Tyskspråklig samtidslitteratur (poesi og prosa)..

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

RAINER-MARIA NØTTESKRIKE
Utgangspunktet for produksjonen er at opplevelsen av improvisasjonsmusikk og poesi ikke kan reduseres til forståelse alene. Opplevelsen er ikke nødvendigvis av kontemplativ art, men kan like gjerne være et tilbud eller en invitasjon til medskaping og samtale.