Toggle mobilmeny

Dag Blakkisrud

Født: 20.05.1963
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Bokutgivelser

Vi er ikke alene. Det finnes en stor sammenheng mellom alle som lever og har levd. Vi kaller det historie, men egentlig er andre menneskers liv og virkelighet under andre omstendigheter. Kanskje er det bare en tid? Vår alles tid. Jeg skriver om mennesker og kunst, og om ulike måter å oppleve livet på. Vi har vær vår livshistorie, samtidig er vi en del av hele menneskekulturens biografi. Hva vil det si for hver enkelt av oss? Det forsøker jeg å utforske ved å skrive om opplevelser av monumenter, byggverk og kunstneriske uttrykk. Hvordan vi kan speile oss selv i uttrykkene andre har gitt? Tider andre har levd? Kanskje er all virkelig kunst samtidskunst? Og all virkelig litteratur samtidslitteratur?

Temaer

Tingen og ordet
– en workshop om hvordan gjenstander og ord finner hverandre i ulike språk

Hvem var Rudolf Steiner?
Et blikk inn i Steinerskolen og eurytmiens verden
Språkforming – hva er det? Et møte med måten å trene stemmen på og gi ordene vekt før høyttalerne kom.

Dikt – vokaler og konsonanter.
Skriveverksted for barn med utgangspunkt i egne tekster
Hva sa du? Det vi hører er ikke det vi ser, og det vi mener er ikke det vi sier.