Toggle mobilmeny

Dag Hoel

Født: 08.05.1962
Bosted: TRONDHEIM, Trøndelag

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 8.10. klasse. Videregående skole. Høgskole og universitet. Litterære arrangement og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

DETTE ER CUBA – ALT ANNET ER LØGN!
Politikere, arbeidsfolk og idealister over hele verden snakker engasjert om Cuba. Enten elsker vi, eller så hater vi Fidel. Hvorfor gjør vi det? Hva er historien bak myten? Forestillingen er et litterært løs-snipp foredrag av forfatteren bak Dette er Cuba – alt annet er løgn!

Dag Hoel er filmprodusent og forfatter. Bøkene er preget av at Dag Hoel er opptatt av internasjonale problemstillinger og tverrkulturelle møter. Han skriver fra Latin-Amerika og Midtøsten. Livssyn og religiøsitet står sammen med sosiokulturelle observasjoner sentralt i forfatterskapet.

spartacus-logo

 

 

Tema

Krigsprofitt
Basert på boka Fred er ei det beste, forteller jeg om hvordan arbeiderne på tettstedet Raufoss har deltatt i internasjonal våpenhandel i hundre år. Flere steder i Norge lever vi av krig. Hvordan kan vi da tro på arbeid for fred? Hvorfor snakker vi om fredsnasjonen, ikke krigsprofittøren?

Cuba
Basert på boka Dette er Cuba – alt annet er løgn! Jeg snakker om hva som helst når det gjelder Cuba. Oftest ønsker oppdragsgiverne et panorama over landets histore og revolusjonens betydning, Fidel og Che Guevara.

Kristen kulturhistorie
Med utgangspunkt i boka Veien til Damaskus. Den beskriver en reise fra Jerusalem til Damskus, og den går gjennom Bibelens kjerneområder. Jeg forteller om kristendommens opprinnelse og hvordan troen utviklet seg og ble til det den er.

Politisk kristendom
Vi lever i en tid med fokus på politisk islam. Jeg snakker om parallellen; politisk kristendom og dens innflytelse på mange sektorer i samfunnet. Basert på boka Armageddon Halleluja!