Toggle mobilmeny

Egil Hyldmo

Født: 14.11.1943
Bosted: TRONDHEIM, Trøndelag

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Videregående skole. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner.

Bokutgivelser

Pressen om rovdyrbokserien

Egil Hyldmos fremstillinger lar oss sitte igjen med passe mye redsel. Mest gir de fascinasjon, respekt og kunnskap. De som strever med å få gutter til å lese, kan ha særlig nytte av Egil Hyldmos rovdyrbøker.
Aftenposten

Stappet med fakta, balansert, lærerik, underholdende og spennende. Alle (bøker) er sydd over samme lest, og sammen utgjør bøkene et lite rovdyrbibliotek.
Østlendingen

Om Bjørneboka

En virkelig fascinerende bjørnebok.
Bokklubbens Barn

Om Gaupeboka

Både spennende og morsom lesning (terningkast 5).
Trønder-Avisa

Om Jervboka

Hyldmo har klart det kunststykket det er å gjøre selv faktastoffet levende, spennende og interessant.
Namdals-Avisa

BOKPRIS

Skolebibliotekarforeningen i Norge sin pris i 1998 for Ulveboka, som første faktabokforfattar.

PENSUMLITTERATUR

Ulveboka og Gaupeboka har vore/er pensumlitteratur ved barnehage- og grunnskolelærarutdanningsinstitusjonar fleire stader i landet.

BIDRAG I SKOLEBØKER

Utdrag frå dei fire rovdyrbøkene er attgjevne i fem ulike grunnskolebøker i norsk på Gyldendal (tre
gonger), Aschehoug og Cappelen/Damm. I Gyldendals arbeidsbok for barnetrinnet, Salto 4, tar 10 av sidene utgangspunkt i Egil Hyldmos tekstar. Både faktastoff og dels ukjente eventyr omsett av han til norsk er trykt i norskbøkene.

INNKJØPTE TITLAR

Seks av Hyldmos fakta/fiksjonsbøker er innkjøpte gjennom den selektive innkjøpsordninga for sakprosa av Norsk kulturråd for barn og unge og spreidde til alle skole- og folkebibliotek i heile landet. Tre omsøkte titlar er avslått.
Dei innkjøpte bøkene er Ulveboka, Bjørneboka, Gaupeboka, Jervboka, Moskusboka og Folket som kunne fly.

WWW.HYLDMO.NO