Toggle mobilmeny

Ellen Thorsdalen

Født: 09.09.1951
Bosted: FEVIK, Agder

Tema

Fornorskingen av samiske og kvenske elever da regjeringen på 20-30-tallet forlangte at alle skulle snakke norsk og all undervisning foregikk på norsk uansett morsmål. Fortellingen i "Mors døtre" er satt inn i en skolepolitisk og historisk sammenheng.

Bokutgivelser

Gunnhild og kjempetorsken passer for barn fra 5-10 år. Er en kombinasjon av fantasi og virkelighet der Gunnhild blir slukt av en kjempetorsk og brødrene gjør alt for å redde henne.
Stiletthælen som knakk, følger en ung kvinne som tar illegal abort på begynnelsen av 1960-tallet og de psykiske konsekvensene hun sliter med.
Mors døtre tar opp fornorskning og ensretting som møter samiske og kvenske barn på skolen. Fortellingen er lagt til 1930-tallet da regjeringen forlangte at all undervisning skulle foregå på norsk fra første dag, og konsekvensene det fikk for minoritetselevene både i skolehverdagen og senere i det voksne liv der skam og taperstemplet fulgte dem.

www.calliidlagadus.org/web/

www.facebook.com