Toggle mobilmeny

Erik Foynland

Født: 07.10.1974
Bosted: DRAMMEN, Buskerud

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Videregående skole

Tema

Skrivekurs. Skriveverksted. Avslapning, visualisering og kreativ skriving.

Bokutgivelser

Erik Foynland har hatt utstrakt reisevirksomhet til vanskelig tilgjengelige deler av verden, blant annet krigssoner, et tema som han behandlet i romanen «Turisten». Tidligere arbeidet han med integrering av flyktninger og har behandlet temaer integrering og religiøs ekstremisme i romanform, og er foreløpig den eneste som har behandlet Koranen konseptuelt i norsk litteratur.
Erik Foynland har holdt en rekke kurs i kreativ skriving. Han har spesialisert seg på å få barn og ungdom til åpne opp sine kreative ressurser ved hjelp av avslapnings- og visualiseringsøvelser.