Toggle mobilmeny

Erika Fatland

Født: 27.08.1983
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Elever i grunnskolen. Tar også oppdrag for videregående skoler, universiteter og høgskoler. Sosiale institusjoner, pensjonister, fora for eldre. Kurs og seminar for næringsliv og organisasjoner

Tema

Eget forfatterskap. Ettervirkningene av terror på mennesker og samfunn. 22. juli. Russland og Nord-Kaukasus. De nye postsovjetiske statene i Sentral-Asia

Bokutgivelser

Lenker

Dag og Tid
Cappelen Damm
Kagge forlag

Foredrag

Sovjetistan

Kan du plassere Tadsjikistan på kartet? Visste du at moderne algebra ble født i Usbekistan på 800-tallet? Eller at Turkmenistans første diktator, Turkmenbasji, skiftet navn på ukedagene og månedene og skrev en bok, Sjelens bok, som ble sidestilt med Koranen og erstattet pensum i både historie og matematikk?

Da Sovjetunionen brøt sammen, fødtes fem nye land i Sentral-Asia. En av de få tingene de har til felles, er at de alle slutter på –stan: Turkmenistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Usbekistan. I dag er disse landene på ny blitt en del av stormaktsspillet mellom Russland, Kina og Vesten, og er mer aktuelle enn noensinne. Likevel vet vi i Vesten forsvinnende lite om denne delen av verden.
Erika Fatland har besøkt alle de fem ”Stanene”. Reisen resulterte i boken ”Sovjetistan” (Kagge, 2014). I dette foredraget forteller hun om reisen og gir en rask innføring i ”Stanenes” eldre og nyere historie, deres særegne kultur og til dels eksentriske politiske liv.

Hva er terror?

Og hva skjer med samfunn og mennesker, unge og gamle, som opplever terror? Hva er terrorens hensikt og hva er dens årsaker? Hva er forskjellen på ekstremisme og terrorisme?

I dette foredraget belyser Erika Fatland disse og beslektede spørsmål ut fra sin brede erfaring fra mange land. Hun har undersøkt konkrete terroraksjoner i flere land – fra Beslan i Kaukasus via skoleskytere og politiske einstøinger i USA og Tyskland, til en nærgående studie av terroren som rammet vårt eget land.
I tillegg holder Erika Fatland foredrag om det moderne Russland og konfliktområdene i Nord-Kaukasus.