Toggle mobilmeny

Freddy Olsen Fjellheim

Født: 11.12.1957
Bosted: GRESSVIK, Østfold

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Miljø, økologi, natur. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Livssyn, religion, filosofi

Bokutgivelser

www.freddyfjellheim.no
www.forfatternesklimaaksjon.no