Toggle mobilmeny

Helle Cecilie Natholmen

Født: 27.04.1979
Bosted: SANDEFJORD, Vestfold

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner

Tema

Litteraturformidling. Skrivestrategier, skjønnlitterær og faglig skrivelyst

Bokutgivelser

Jeg skiver kortprosa og skjønnlitterære romaner. I tillegg ble jeg en del av DKS Vestfold 1. mars 2015 og holder inspirasonsforedrag om egen skriving, lesing og skriving generelt, skrivekurs og skrivekurs tilpasset skolebehov, for 7. til 13. trinn. Arbeider til daglig som lektor ved videregående skole.

Facebook-logo

LIV-Logo