Toggle mobilmeny

Kari Brænne

Født: 06.04.1966
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Skrivekurs for kunststudenterer. Ungdomsskole. Videregående skoler. Universiteter og høgskoler. Sosiale institusjoner. Pensjonister, fora for eldre. Rockemiljøer, jazzmiljøer. kafeer og andre utesteder. Kurs, seminar for næringsliv

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Drama. Romanen, novellen. Andre emner. Forskjeller og likheter mellom å skrive drama og prosa.. Spranget mellom billedkunst og litteratur.

Bokutgivelser