Toggle mobilmeny

Lars Sandved Dalen

Født: 02.10.1964
Bosted: ÅS, Akershus

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Natur, økologi, planter, vegetasjon, humus, trær, skog, skogtyper, naturskog, urskog, barskog, løvskog, edelløvskog, gran, furu, bjørk, lind, or, osp, ask, eik, alm, bøk, rogn, selje, hassel, barlind, høyeste tre, minste tre, nordligste tre, tregrense, skoggrense, skogbrann, miljø, miljøvern, naturvern, biologisk mangfold, biodiversitet, død ved, sjeldne arter, rødlista, rødlistarter, skogbruk, hogst, tømmerhogst, bær, sopp, kjuker, lav, moser, blomster, orkideer, pollen, pollenallergi, kongler, nøtter, bær, bringebær, blåbær, insekter, barkbiller, dyr, pattedyr, elg, rådyr, fugler, hakkespett, storfugl, tiurleik, myr, karbonlagring, årstider, vår, sommer, høst, høstfarger, vinter, mat, medisin, friluftsliv, kulturminner, kulturhistorie, skogshistorie, samisk barktaking, stier, gamle ferdselsveier, kullgroper, fangstgraver, tømmerfløting, skogbrann, skogsluft, skogsluftbading, shinrin-yoku, avspenning, meditasjon, mindfulness, kjøttetende planter, fotosyntese, mykorrhiza, sopprot, symbiose, sykdom, død (hvordan dør et tre?), askeskuddsjuke, almesjuke, geologi, isbreer, istiden, evolusjon, levende fossiler, plantefysiologi, transpirasjon, vanntransport, trærnes hukommelse, epigenetikk, genetikk, DNA, RNA, trærnes sexliv, granas sexliv, mystikk, overtro, hekseringer, treets kulturhistorie, Yggdrasil, barkebrød, askeavkok, Hans Børli, Knut Hamsun, kommunikasjon, intelligens, sanser (Hvordan sanser trær og planter sine omgivelser? Kan vi snakke om at trær og planter har intelligens, at de er intelligente? Hvordan kommuniserer trær og planter med hverandre, med sopper og med bakterier, hvordan vet de hva som er seg selv og andre og hvorvidt de er venn eller fiende?)

Bokutgivelser

Om forfatteren

Lars Sandved Dalen arbeider som seniorrådgiver og forskningsformilder ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han er utdannet forsker (Dr.scient) innen økologisk plantefysiologi (trær og planters biologi) og har gått Fagforfatterstudiet ved OsloMet. Sammen med NIBIO-kollega John Yngvar Larsson har han skrevet boka «Den fantastiske skogen» som kom ut på Pax forlag i 2018. I 2019 kommer de med ny bok. Arbeidstittelen er «Det utrolige treet» og boka skal handle om alle de fantastiske og fascinerende egenskapene som har gjort at trær fortsatt står flere titalls meter høye i hundrevis av år og dekker store deler av jordkloden flere hundre millioner år etter at de første landplantene erobret landjorda.

Lenker

www.pax.no

www.facebook.com