Toggle mobilmeny

Marry Ailonieida Somby

Født: 31.07.1953
Bosted: TROMSØ, Troms

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Drama. Språklige emner. Eventyr. Mytologi. Historiske emner. Miljø, økologi, natur. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Bistandspolitikk, 3.verden, andre kulturer. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Fornorskningspolitikken.. Indianske ritualer.. Joikens uttrykksform.. Kautokeinoopprøret 1852, Alta/Kautokeino demonstrasjonene fra eget perspektiv.

Bokutgivelser