Toggle mobilmeny

Petra Von Der Fehr

Født: 22.08.1963
Bosted: OSLO, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Pr. i dag har jeg fokus på å bistå elever og kursdeltagre i øket mestring og glede ved å skrive. Enkeltelever, skoleklasser, norsk som andrespråk, flyktninger, skrivesirkler, profesjonelle skribenter, lærere, lærerstudenter, arbeidsplasser, pensjonister, personer på rehabilitering av psykiske eller fysiske årsaker og fengselsinnsatte.

Bokutgivelser

Etter romandebuten har jeg holdt workshops i skriving gjennom en årrekke. Disse erfaringene ligger til grunn for min siste utgivelse, som først og fremst har lærere som målgruppe.
Den første romanen handler om tenåringsjenter og deres forhold til livet og klær. Den andre romanen handler om en selvutnevnt konsulent for kjæledyr. Begge romanene er skrevet med et satirisk temperament.

www.petravonderfehr.no/

www.broaschehoug.no