Toggle mobilmeny

Petra Von Der Fehr

Født: 22.08.1963
Bosted: OSLO, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Workshop i kreativ skriving på skoler (DKS), skrivesirkler, biblioteker, kriminalomsorgen m.m.

Bokutgivelser

www.petravonderfehr.no/