Toggle mobilmeny

Rolf Fredheim

Født: 16.11.1939
Bosted: HORTEN, Vestfold og Telemark

Tema

Eget forfatterskap. Historiske emner. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Rusmidler og rusmisbruk. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Emigrasjon til Amerika fra Norge og andre nordiske land.. Finlands historie 1790-1945. Forskjeller mellom facistiske bevegelser og nazismen, og facisme/nazisme.

Bokutgivelser