Toggle mobilmeny

Rolf Fredheim

Født: 16.11.1939
Bosted: HORTEN, Vestfold

Tema

Eget forfatterskap. Historiske emner. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Rusmidler og rusmisbruk. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Emigrasjon til Amerika fra Norge og andre nordiske land.. Finlands historie 1790-1945. Forskjeller mellom facistiske bevegelser og nazismen, og facisme/nazisme.

Bokutgivelser