Toggle mobilmeny

Svein Lund

Født: 15.10.1951
Bosted: KAUTOKEINO, Troms og Finnmark

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 8.-10. klasse. Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Næringsliv og organisasjoner

Tema

Samisk skolehistorie: Korleis skolen blei brukt til å utrydde samisk språk og kultur og framleis blir brukt til å usynliggjøre denne. Mineralutvinning: Skadeverknadar av gruvedrift i Noreg gjennom tidene, og alternativ til dagens forureining og ressurssløseri

Bokutgivelser

Eg har utdanning i mekaniske fag, pedagogikk, norsk og samisk, og mye av det eg har skrive er prega av desse emna, samt av engasjementet mitt i miljøspørsmål og ein del andre politiske spørsmål, som EU og samiske rettar. Eg har skrive ein del tekstar i aviser, tidsskrift og bøker, og det aller meste har eg lagt ut på www.sveinlund.info, og dei nettstadane som er oppretta i samband med bøkene som eg har skrive eller redigert.

www.sveinlund.info
www.skuvla.info
www.girji.info
www.gruve.info
www.davvi.no