Toggle mobilmeny

Tor Walderhaug (alias Willy Walder)

Født: 09.01.1963
Bosted: TRONDHEIM, Trøndelag

Tema

Jeg skriver om den menneskelige eksistensen: (som er relativt) fanget i seg selv og sin egen fortid, og (som er realitivt) fri i møtet med virkeligheten om seg. Mitt mål er å skape opplevelser som bryter med det vante for å gi publikum et rom å reflektere i. Det å fortelle med språk og dramatiske strukturer, altså selve fortellerteknikkene, som er måten å se det menneskelige på. Å sette ord på det menneskelige er å se hva som står på spill.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Mine dramatikk er preget et ønske om å bryte med vante forestillinger og en trang til å søke etter nye muligheter i dramatikken. Dette forsøker jeg å gjøre med et dynamisk språk og en stadig lek med dramatiske strukturer. For meg er det viktig undersøke hvordan dramatikken som litterær sjanger kan finne andre muligheter og måter å ytre seg på enn sedvanen byr på. Det handler om å fokusere på dialog som et fenomen i teksten – ikke bare dialog mellom fiktive karakterer i teksten, men like mye en dialog mellom ulike tekstelementer, teksttyper, dialogen mellom ordene selv.

www.walder.no