Toggle mobilmeny

Wera Sæther

Født: 19.05.1945
Bosted: OSLO
Hjemmeside: www.home.eunet.no/~wsether/index.html

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Miljø, økologi, natur. Bistandspolitikk, 3.verden, andre kulturer. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Livssyn, religion, filosofi. Andre emner. Romanen, novellen. Dokumentarlitteratur, research. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Reiser

Bokutgivelser